Om Rosa Alba

Rosa Alba Förlag ger i första hand ut böcker inom områden som knyter an till aktuella frågor inom samhällsutveckling, historia, religion och humaniora.

Förlaget riktar sig både till människor som önskar en fördjupad kunskap inom respektive områden eller som önskar bredda sina perspektiv med berättelser och skildringar från människor som skiljer sig från mängden.