Vita rosen - Inge Scholl

Vita Rosen

av Inge Scholl – utgiven 2018

Detta är den sanna berättelsen om hur en grupp studenter under 40-talet vågade trotsa den tyska nazistiska regimen. Under namnet Vita Rosen delade en grupp vänner ut flygblad med uppmaningar till motstånd och gruppen har gått till historien som en förebild i kampen mot ondska, orättvisor och för en humanare människobild. Vita Rosens mest kända förgrundsfigurer, syskonen Hans och Sofie Scholl, arresterades och avrättades båda strax före krigsslutet.

Detta är berättelsen om deras liv, vänskap och strävan så som den skrevs ned strax efter krigsslutet av de två syskonens yngre syster Inge. Gruppen fann ett moraliskt fotfäste inte minst i sin kristna tro men hänvisade i sin argumentation också till ett västerländskt kulturellt arv med rötter tillbaka i upplysningens idéer.