Folkvandring: en kort vägledning till vår tids migrationskris

av Václav Klaus, Jirí Weigl – utgiven 2017

Den nya, omarbetade och utökade upplagan av boken!

Tjeckiens ex president Václav Klaus för fram nya perspektiv men ur en östeuropeisk synvinkel. I sina tidigare publikationer har han behandlat EU-samarbetet och klimatpolitiken. I denna korta skrift ger han sin syn på det massiva migrations-trycket mot Europa från länder i mellanöstern och Afrika. En migration som vi i ett längre perspektiv kanske ännu bara sett början av. Han tar upp faktiska orsaker till migrationen, EUs avgörande roll, migranters situation och vilka bakomliggande ideologiska agendor som han menar och påtalar finns hos Europas politiska och mediala elit.

Han tvekar heller inte till att kritiskt beskriva konsekvenser av den förda politiken i kort och i längre perspektiv, konsekvenser som sällan berörs i en svensk diskurs. Även förutsättningar för den framtida sammanhållningen inom EU förs upp till diskussion.