Rosa Alba Förlag ger i första hand ut böcker inom områden som knyter an till aktuella frågor inom samhällsutveckling, historia, religion och humaniora.

Våra böcker

Rekyl

av Jan Öhman Gustafsson 

I en annorlunda kriminalroman som bjuder på en stor släng humor tillsammans med träffsäkra iakttagelser som inte alltid må vara fullt politiskt korrekta, möter vi göteborgaren och polismannen Yngve Carlzon.

Första kapitlet ger läsaren oväntad action och händelser som snart skakar om livet för Yngve och hans hustru Britt-Marie. Därefter rullar plötsliga och oväntade händelser på. Inget för finkänsliga.

Ett förhastat liv - Jan Sjunnesson

Ett förhastat liv

av Jan Sjunnesson 

Jan Sjunnesson välkänd som samhällsdebattör med ett engagemang som sträcker sig från 1970-talet och fram till i våra dagar. Han har ständigt trätt fram som en man som vågat stå för sina åsikter och inte böjt sig för tidens strömningar. I sin självbiografi berättar Jan med egna ord om sitt liv, sin uppväxt, ungdomsåren, sitt engagemang och personliga utveckling.

Ett förhastat liv - Jan Sjunnesson

Folkvandring: en kort vägledning till vår tids migrationskris

av Václav Klaus, Jirí Weigl

Tjeckiens ex president Václav Klaus för fram nya perspektiv men ur en östeuropeisk synvinkel. I sina tidigare publikationer har han behandlat EU-samarbetet och klimatpolitiken. I denna korta skrift ger han sin syn på det massiva migrations-trycket mot Europa från länder i mellanöstern och Afrika. En migration som vi i ett längre perspektiv kanske ännu bara sett början av.

Kommande böcker

Sara – fånge hos IS och flykten till frihet

av Célia Mercinier

– kommer 2021

Sara är Yezidier. Hon föddes 1985 i norra Irak i den bergiga Sinjar-provinsen. Hennes hembygd föll helt i händerna på Islamiska Staten, IS i deras plötsliga expansion augusti 2014. Medan unga män från mellanöstern och Västeuropa strömmade till Irak och Syrien för att fullfölja sitt kall, sin Jihad, tillhörde Sara en av dem som fick se sin tillvaro och sin familj krossas när islamisterna gick löst med ett besinningslöst våld och ett bottenlöst förakt riktat mot civilbefolkningen.

Vita Rosen

av Inge Scholl

– kommer 2021

Detta är den sanna berättelen om hur en grupp studenter under 40-talet vågade trotsa den tyska nazistiska regimen. Under namnet Vita Rosen delade en grupp vänner ut flygblad med uppmaningar till motstånd och gruppen har gått till historien som en förebild i kampen mot ondska, orättvisor och för en humanare människobild. Vita Rosens mest kända förgrundsfigurer, syskonen Hans och Sofie Scholl, arresterades och avrättades båda strax före krigsslutet.

Vita rosen - Inge Scholl

Det andalusiska paradiset

av Dario Fernandez-Morera

– kommer 2021

Efter att Spanien fredligt erövrats av Morerna följde i Andalusien en ljus tid av fredlig samexistens mellan religioner som under islamisk överhöghet fick möjlighet att existera och utvecklas sida vid sida i harmoni och med ömsesidig respekt. Detta är vad som lärts ut under många år och en historieskrivning som entusiastiskt omfamnats i modern tid och fått fungera som historisk ikon för nutida politiska ideal. I boken gör författaren upp med en överväldigande mängd myter och påståenden som inför en fördjupad granskning visar sig bygga på uppenbara missuppfattningar, medvetna feltolkningar eller idealiserat önsketänkande.