Författare

Darío Fernández-Morera

Det andalusiska paradiset

Darío Fernández-Morera är verksam som professor vid Northwestern University, Illinois, där han leder kurser som behandlar Spaniens medeltida litteratur, kultur och historia. Han har en bakgrund från Stanford samt Harvard University där han avlade sin doktorsexamen.

Fernández-Morera har även tjänstgjort i USAs nationella råd för humaniora. Hans publikationer omfattar ett stort antal titlar kring spansk historia som även omfattar mötet mellan européer och Amerikas ursprungsbefolkning, Cervantes, Garcilaso de la Vaga, Fray Luis de León, Vicente Aleixandre och livsvillkoren i det medeltida Spanien.

Jan Sjunnesson

Ett förhastat liv

Jan Sjunnesson är väl känd som samhällsdebattör med ett engagemang som sträcker sig från 1970-talet och fram till i våra dagar. Han har ständigt trätt fram som en man som vågat stå för sina åsikter utan att böja sig för tidens strömningar.

Célia Mercier är fransk journalist som gjort sig ett namn för sina orädda och nära reportage från bortre orienten och Afghanistan/Pakistan i synnerhet. Som dotter till en affärsattaché delades hennes uppväxt mellan Egypten, Turkiet och Indonesien. Därpå följde studier i Paris och flera resor. 2003 upptäckte hon Pakistan och grannlandet Afghanistan där hon kom att stanna under flera år. I Islamabad arbetade Célia Mercier bl.a. med reportage för de franska tidningarna Libération och Le Soir.

I artiklar och TV-reportage har Célia visat världen allt från ravepartys i Karachi till konsekvenserna av talibanernas framfart i Swat. Hon har också uppmärksammats för hur hon förmedlat vittnesmålet från en ung Pakistanska kvinna som utsatts för en hänsynslös syraattack. 2009 erhöll Célia Mercier krigskorrespondenternas Jean Marin-pris i Bayeux för sitt reportage ”Tarzan och Jane – i pashtunsk version” publicerad i XXI. I den uppmärksammade boken Sara återberättar hon en Yazidisk flickas berättelse om hur IS kom till deras by och hennes tid i fångenskap.

Václav Klaus

Folkvandring

Václav Klaus, född 1941, är en av de mest framstående personligheterna inom den sentida tjeckiska politiken. Klaus var finansminister (1989–1992), Regeringschef (1992–1998), parlamentets ordförande (1998–2002) och slutligen President i den Tjeckiska Republiken (2003–2013). Som publicist är Klaus med sina tydliga ställningstaganden och kritik mot inte minst centraliseringen av EU en framträdande röst i den europapolitiska debatten.