Det andalusiska paradiset

av Dario Fernandez-Morera
– kommer 2020

Efter att Spanien fredligt erövrats av Morerna följde i Andalusien en ljus tid av fredlig samexistens mellan religioner som under islamisk överhöghet fick möjlighet att existera och utvecklas sida vid sida i harmoni och med ömsesidig respekt. Detta är vad som lärts ut under många år och en historieskrivning som entusiastiskt omfamnats i modern tid och fått fungera som historisk ikon för nutida politiska ideal. I boken gör författaren upp med en överväldigande mängd myter och påståenden som inför en fördjupad granskning visar sig bygga på uppenbara missuppfattningar, medvetna feltolkningar eller idealiserat önsketänkande.

Dario Fernandez-Morera har en bakgrund från Harvard men har senare varit verksam som professor vid Northwestern University där han undervisar i medeltida spansk litteratur, kultur och historia. Hans forskning har fått stor uppmärksamhet i den akademiska världen.