Våra böcker

Det andalusiska paradiset

av Dario Fernandez-Morera – kommer 2018

Efter att Spanien under tidig medeltid fredligt erövrats av Morerna följde en tid av fredlig samexistens där olika religioner under islamisk överhöghet fick möjlighet att både existera och utvecklas i harmoni sida vid sida. Under denna period översattes också flera av de antika grekiska texterna som på så vis räddades till eftervärlden. Detta är vad som lärts ut under många år och det är en historieskrivning som omfamnats entusiastiskt i modern tid och historisk ikon för.

Vita Rosen

av Inge Scholl – utgiven 2018

Vita Rosen var namnet på den grupp av främst studenter som med stor fara för sina liv valde att göra motstånd mot Hitler och mot nazismen. Gruppen har blivit ikonisk för sitt mod en förebild för många som valt att gå i deras fotspår. Gruppen fann ett moraliskt fotfäste inte minst i sin kristna tro men hänvisade i sin argumentation också till ett västerländskt arv med rötter tillbaka i upplysningens idéer.

Ett förhastat liv

av Jan Sjunnesson – kommer 2018

Jan Sjunnesson välkänd som samhällsdebattör med ett engagemang som sträcker sig från 1970-talet och fram till i våra dagar. Han har ständigt trätt fram som en man som vågat stå för sina åsikter och inte böjt sig för tidens strömningar.

Folkvandring: en kort vägledning till vår tids migrationskris

av Václav Klaus, Jirí Weigl – utgiven 2017

Tjeckiens ex president Václav Klaus för fram nya perspektiv, ur Östeuropeisk synvinkel, på det massiva migrations-trycket mot Europa från länder i mellanöstern och Afrika. En migration som vi i ett längre perspektiv kanske ännu bara sett början av. Han tar upp faktiska orsaker till migrationen, EUs avgörande roll och vilka bakomliggande ideologiska agendor som han menar och påtalar finns hos Europas politiska och mediala elit.

Sara – fånge hos IS och flykten till frihet

av Célia Mercinier – utgiven 2018

Zara tillhör de sista resterna av den kurdiska kulturen som ännu inte tvingats konvertera till islam. Deras religion har uråldriga rötter, samtida med den gamla mitrakulten, den är fredlig och en avgörande roll spelar ärkeängeln Shaitan. Samma ängel pekade profeten Muhammed ut som den fallne ängeln, som satan. Det är därför som islamister kallat Yezidierna för djävulsdyrkare och mycket riktigt var det Yezidierna som drabbades allra hårdast av islamisternas expansion.